Grænseegn

22.05. - 14.06.2014

Flensborg Bibliotek
Norderstraße 59
24939 Flensburg
Tyskland

Kunstudstilling med Ellen Hyllemose, Finn Naur Petersen, Leif Kath, Ulla Madsen, Torgny Wilcke og Jens Damkjær Nielsen.

Med udgangspunkt i de kunstneriske udtryksformer grafik, skulptur og installation forholder kunstnerne sig til grænseegnen; to egne, der er adskilte og alligevel hører sammen og påvirker hinanden i et dynamisk spændingsfelt. Samspillet i grænseegnen er snarere en supplerende end en begrænsende faktor.

De seks kunstneres værker repræsenterer tilsvarende en kunstnerisk helhed, der komplementerer hinanden og alligevel tilføjer nye indgangsvinkler til det kunstneriske udtryk i dets nonfigurative og dets figurative form.

Torgny Wilckes præsenterer en installation, der består af trælister i forskellige formater, der i den endelige form kommer til at splitte det ene af udstillingsrummene op og etablere et nyt rum inde i det oprindelige, hvor Ellen Hyllemoses installation udgør en iscenesættelse af dagligdagen, hvor hendes bidrag består af en række mindre skulpturer.

På billedsiden finder man Leif Kath, hvis maleriers stramt minimalistiske tilgangsvinkel trækker en linie til Torgny Wilckes installation. Grundlaget for Leif Kaths motiver findes i enkle modernistiske forlæg, men altid med et islæt af noget andet; en udefine­ret tilknytning til et opdateret kunstsyn og med stærk forankring i en grafisk arbejds­metode og præcision.

Jens Damkjær Nielsens sort/hvide abstrakte linoleumstryk er insisterende og har den nerve og ydmyghed der kendetegner en stor grafiker - har i 2011 modtaget æresprisen Den Gyldne Koldnål.

Finn Naur Petersen og Ulla Madsens udstillede værker refererer til hver deres geografiske og historiske referencer. Naur Petersens arbejder kan betragtes som en arbejdsproces, hvor han har afsøgt papirets og tegningens muligheder – dels i forbindelse med en tidligere udstilling afholdt hos Gammelgaard Herlev - og dels i forbindelse med hans fascination af den klassiske persiske digter Hazif Shiraz.

Ulla Madsen viser en række værker med udgangspunkt i Visegrad og omegn i Bosnien. Indtryk og erfaringer fra rejser i krigsramte Serbien og langs floden Drina kommer til udtryk i sort-hvide træsnit: "Along the River Drina" og et mixed media projekt på mdf-plader med titlen "Søndag i Visegrad".

Udstillingen åbnes torsdag d. 22. maj kl 19.30 af Katrine Kampe, overinspektør v/Brundlund Slot og Sydslesvigs danske Kunstforening er vært ved et lille traktement.

Musikalsk underholdning med Kai Stemmler og Kay Franzen.

BilagStørrelse
PDF ikon Grænseegn.pdf1006.03 KB