udstillinger i Sydslesvig Flensborg

Kjær og Tast: Lysarkiv og Skyggebiblioteket

ÅBNING 2023-11-09
17:00
10.11.2023 -
09.12.2023
Flensborg Bibliotek, Norderstraße 59
Kunstnerne Bruno Kjær og Steffen Tast præsenterer deres udstillingsprojekt: Kjær og Tast: Lysarkiv og Skyggebiblioteket. Her undersøges på forskelligvis det flygtige. Inddragelse af biblioteket i udstillingen - læs nedenunder!

Til åbningen taler Niels Hansen, tidligere kunstanmelder hos Jyske Vestkysten

Steffen Tast: ” Lyset har den dominerende plads i min kunstpraksis, hvor de andre materialer bruges som medium for lyset. Ofte kombineres lyset med bevægelse, således at lyset opfattes som små glimt – eller en vandring gennem rummet. Især fiberlys har haft min særlige interesse, idet jeg var blandt de første kunstnere, der brugte dette. Endvidere kombineres lys ofte med glas, da lyset fremhæver og synliggør glassets blanke sider og de grønne brudflader”.

Bruno Kjær: I mine installationer har jeg ofte biblioteket og arkivet som reference. Biblioteket som “sjælens spejl og verdens erindring”. Et centralt tema for mig er grænsen mellem, hvad vi optegner, indsamler, erindrer samt systematiserer, og det der udgrænses. Der er altid hvide pletter i beskrivelsen af verden. Mine installationer har da også ofte karakter af et bibliotek eller arkiv, der kan karakteriseres som et fragmenteret erindringsunivers, dannet af billeder, drømme eller sanseindtryk.

Inddragelse af biblioteket i udstillingen

Foruden kunstudstillingen har Bruno Kjær et projekt, der inddrager Flensborg Bibliotek. Projektet kan beskrives som en intervention i biblioteks bogbestand. Rundt i bogsamlingen vil der blive placeret ca. 20 af Bruno Kjærs bøger. Det er bøger som adskiller sig markant fra bibliotekets øvrige bøger – det er mere bogobjekter. En bog hedder f.eks. KRIMI – når den åbnes er der ikke bogsider men en legetøjspistol. En anden bog hedder: ” En teori med huller” og er en bog, hvor der er boret store huller i. Det er bøger der udfordrer ideen om fagbibliotekets autoritet og skønlitteraturens rum.

Musik: Gabriel Koeppen med partner

Sydslesvigs danske Kunstforening er vært ved et mindre traktement.